Hier hebben we de complete daken met asbesthoudende golfplaten en het ingeschaalde asbest in de kelders gesaneerd.
Hierna zijn de stallen compleet gesloopt met behulp van onze mobiele kranen. Afkomende materialen zijn door ons gestort en het werkgebied is schoon opgeleverd.